Айкидо е японско бойно изкуство, създадено и развито в началото на XX век от О Сенсей („Велик учител“) Морихей Уешиба (1883-1969 ). Той го е развил и синтезирал от различни бойни изкуства, които изучавал като млад (джудо, джу-джуцу, айки-джу-джуцу, кен-джуцу). Айкидо е съвременна форма за развитие на духа и тялото, основаваща се на традиционните методи за самозащита на древните самураи. Чрез физически  упражнения, изучаването на техники и медитация, практикуващият изгражда  характера си, придобива нови познания, полира своята мисъл и действие с  многократни повторения на движенията като се учи да се движи в хармония с  партньора. Целта на тренировката не e насилствено разрешаване  на конфликти, а  усъвършенстване на физическите и духовни качества на личността. Неговата философия е философия на хармонията във всичките й измерения. В Айкидо има широк набор от техники както с голи ръце, така и с оръжие. Принципите на изпълнение на техниките са едни и същи, независимо дали са с или без оръжие.

Айкидо е бойно изкуство, в което се е запазила традицията да не се провеждат състезания, защото то е създадено като бойно изкуство с отбранителен характер, без агресия и нападение. То се използва, когато агресията и нападението са срещу  нас, и благодарение на движенията и техниката в Айкидо, отвеждаме тази сила и енергия към самия атакуващ, без да го  нараняваме, а единствено го обездвижваме и контролираме.

Айкидо е бойно изкуство което познава всички бойни изкуства и ги признава и колкото си прилича с философската им идея за самоусъвършенстване, толкова и се различава, защото Айкидо има свой път за постигане на себеусъвършенстване.

Днес Айкидо по цял свят се смята за едно от бойните изкуства, което има голямо бъдеще, защото идеята му за развитие и възпитание е свързана със сегашния модел на обществото, за организиране на ефективен и полезен начин на живот.

Айкидо може да се използва за възпитание на деца, за развиване на двигателната и нравствена култура на подрастващи момичета и момчета, за усъвършенстване и психическа и бойна подготовка на жени и мъже, а също така и за разтоварване от напрегнатото ежедневие.

Практикуването му няма ограничения за възраст, пол и етническа група.